O FIRMIE

1980 rok – Krystyna Olszewska rozpoczyna w Cz