CERTYFIKAT AEO

Karex Spółka Jawna Andrzej Olszewski i Wspólnicy upoważnionym przedsiębiorcą AEO

Pragniemy poinformować Państwa, że firma Karex Spółka Jawna Andrzej Ol­ szewski i Wspólnicy otrzymała w maju 2014 roku status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) w zakresie uproszczeń celnych (nr pozwolenia AEO: PLAEOC330000140052). Powyższy status nadawany jest przez organy celne wiarygodnym przedsiębiorstwom, które podczas szczegółowego audytu przeszły pozytywną weryfikację pod względem udokumentowanej wypłacalności, odpowiedniego przestrzegania przepisów i wymogów celnych, a także posiadania odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi. Audyt realizowany był przez Izbę Celną w Katowicach.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO potwierdza fakt, że firma Karex jest godna zaufania, gwarantuje wysoki standard usług oraz zapewnia bezpieczeństwo obrotu towarowego z zagranicą. Jest gwarantem sprostania wymogom, jakie stawia nowoczesna gospodarka państw członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerem, z którym można bezpiecznie zawierać wszelkie umowy handlowe.

Certyfikat AEO przyznany przedsiębiorstwu w Polsce uznawany jest we wszystkich krajach Wspólnoty.